AutoGrade

Chấm bài thi bằng điện thoại

Get on Google Play Get on Appstore
Get on Google Play Get on Appstore

Màn hình chính

Mô tả

Không giới hạn số lần chấm. Sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đơn giản, chính xác và nhanh chóng.

Sử dụng máy ảnh điện thoại để chấm điểm bài trắc nghiệm và xem kết quả ngay sau đó.

Cách sử dụng:
1. Bấm Phiếu chấm sau đó in ra
2. Bấm Tạo bài thi mới. Điền thông tin của bài thi
3. Chọn bài thi mới vừa tạo
4. Bấm Đáp án. Bấm Tạo đáp án mới. Nhập đáp án bạn muốn, có thể sử dụng máy ảnh để quét đáp án
5. Bấm Chấm bài để bắt đầu quét bài thi. Thực hiện theo hướng dẫn
6. Bấm Xem lại để xem kết quả